top of page

קושי בבליעה עקב בעיה בוושט

קושי בבליעה עקב בעיה בוושט

יובל מטפל בי מזה 6 חודשים.

אני מרגישה אמון ובטחון מלא לשים את עצמי בידיים שלו.

הידע שלו נרחב מאוד, וכוונת הלב שלו טהורה.

הוא מחזק בי את האמונה שלי ברפואה שלמה שלי.

אני מתמודדת עם מחלה נדירה שהרפואה המודרנית לא מוצאת ריפוי ולא נותנת תקווה.

בטיפול אצל יובל אני מחדשת את התקווה שלי שהריפוי הוא אפשרי.

אני מרגישה שבחצי השנה האחרונה התחזקתי מאוד, גם מבחינה פנימית נפשית, וגם מבחינה פיזית.

אני נותנת הרבה מהקרדיט לזה ליובל. אני מרגישה שהוא מטפל באהבה מכל הלב, ואני מודה לו מאוד.

קטגוריות טיפולית:
bottom of page