top of page

דיקור אוזן

באמצעות דיקור נקודות מיוחדות, שנמצאות על גבי אוזן, ניתן להשפיע על כל חלקי הגוף והאברים הפנימיים.

 

הרבה פעמים ניתן לחזק את הטיפול של הדיקור הסיני המסורתי, באמצעות הוספת נקודות באוזן, במהלך הטיפול או כמדבקות "take away" , שמודבקות על האוזן בסוף הטיפול ודואגות לכך שהטיפול ימשיך גם בבית.

התיאוריה שמאחורי שיטת טיפול זו, מרתקת. המבנה של האוזן דומה לרחם ומיפוי נקודות הדיקור מעשה על ידי מיקום האיברים של עובר דמיוני השוכב שם- כמו באיור שלמטה. ​

 

ניתן להשתמש בדיקור אוזן להפסקת כאבים בכל מקום בגוף, או כדי לעזור להשפיע על איבר כלשהו (למשל ניקוי אבנים מכיס מרה), או כדי להשפיע על הבלוטות (למשל חיזוק בלוטת התריס).

דיקור אוזן
bottom of page