top of page

תשישות וכאבים עקב מחלת הנשיקה

תשישות וכאבים עקב מחלת הנשיקה

אחרי תהליך שבו בכל שבוע באתי קצת יותר חזקה,
אני יכולה לראות איך לאורך כל התקופה הוא הכיל את המצבים שהייתי בהם והאמין בגוף שלי גם כשאני לא.

קטגוריות טיפולית:
bottom of page