top of page

כליות, מין, מערכת השתן

בדף הזה נתייחס לכל המצבים הקשורים לכליות, מערכת השתן, הפרוסטטה ואברי המין.

מצבים כגון: השתנה מרובה, דלקות בדרכי השתן, חסימת שתן, גירודים, הפרשות, אדמומיות, שריפה, אבנים בכליות וכיוב'.

בראייה הסינית כל ההמצבים שהזכרנו נכללים בשם הכולל: "בעיות הקשורות לאזור התחתון של הגוף (אזור האגן)".

הסינים חקרו את כלל הבעיות הללו ומצאו דבר מפתיע- 

יש 3 מצבים עיקרים שגורמים להם- ההבדל היחיד, זה מסלול האנרגיה שנפגע, או האיבר שתיפקודו הופרע.


להלן 3 הסיבות העיקריות לכל המצבים שהוזכרו למעלה:

1. הצטברות חום ולחות באזור האגן- שחוסם את המעברים ויוטצר דלקת.

2. חסימה אנרגתית שמשפיעה על שרירי האזור.

3. חולשה של הכליות.
 

באמצעות שיטת הטיפול המיוחדת שלי, אני אזהה מה הגורם שהשפיע על המצב שלכם ואתאים לכם את שיטת הטיפול היעילה ביותר למצבכם.

13335555_10156914617165526_5295592775885757603_n.jpg

שיטות טיפול יעילות למצב

סיפורי הצלחה

bottom of page