כאבים בעצם הזנב ופריחה בעור

כאבים בעצם הזנב ופריחה בעור

לאחר ייסורים ודקירות ברגלי השמאלית... שאף רופא ולא המומחה ביותר לא ידע איך לעזור... לאחר הטיפול הראשון כבר הפריחה נעלמה והגירוד הוקל...

 

בבעיות יכולת הישיבה שלי בגלל עצם הזנב...ושוב לאחר 2 טיפולים ישנה הקלה ושיפור משמעותיים...

קטגוריות טיפולית: