top of page

מיגרנות, חגית בת 28

מיגרנות, חגית בת 28

...בשנה שקדמה לטיפול סבלתי ממיגרנות בתדירות איומה- 3 פעמים בשבוע ולפעמים אף כל יום אני סובלת ממיגרנות מגיל 3...

היום- כ-4 חודשים לאחר שהתחלתי טיפול אצל יובל... מצבי השתפר באופן משמעותי ביותר!

בחודש האחרון יש לי רק מגרנה חלשה אחת בשבוע !

קטגוריות טיפולית:
bottom of page